Ģimenes ārsts

Antroposofā ģimenes ārsta vizīte (pirmreizēja)

80€

Antroposofā ģimenes ārsta vizīte (atkārtota)

45€

Veselības profilakses konsultācija 30min

45€

Veselības profilakses konsultācija 60 min

80€

Akūtas nepieciešamības konsultācija 30min

35€

Atbalsta psihoterapijas konsultācija 30 min

45€

Mājas vizītes transporta pakalpojumi

15€

Atbalsta psihoterapijas konsultācija 60 min

80€

Ārstniecības iestādes kods: 001000086